Onur ve Yüksek Onur Öğrencilerimiz

 MADDE 34-(Değişik:RG-27/8/2011-28038, md.22) (1) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden,
AGNO’su 3.00–3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi;
3.50–4.00 arasında olanlar ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır.
Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından İLAN edilir. (Ayrıca herhangi bir belge verilmeyecektir)
ONUR VE YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN MEZUNİYET TRANSKRİPTLERİNDE BU DURUM BELİRTİLİR.
 
2016-2017 GÜZ YARIYILI
YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ
ONUR ÖĞRENCİLERİ
2016-2017 BAHAR YARIYILI
YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ
ONUR ÖĞRENCİLERİ