Fakültemiz Öğretim Elemanlarının Projeleri

Proje AdıYürütücüAraştırmacılarDestekleyen KurumBütçe
"Maddenin Yapısı ve Özellikleri” Ünitesine Yönelik İşbirlikli Öğrenmeye Dayalı Öğretim Programının Bilişsel ve Duyuşsal Alan Değişkenlerine EtkisiAraş.Gör. Filiz Avcıİstanbul Üniversitesi15.000 TL
2-Nitrohalobuta-1,3-Dien’in Merkaptokumarin İle Reaksiyonundan S- Ve N,S-Sübstitüe Bileşiklerin SenteziAraş.Gör. Filiz Avcıİstanbul Üniversitesi6.000 TL
İstanbul Üniversitesi Örneğinde Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirim Sürecinde Dilsel Yeterlik SorunsalıYrd.Doç.Dr. Binnur CANGİL
Yrd.Doç.Dr. Birsen Sayınsoy Özünal
İstanbul Üniversitesi55.660 TL
A New Paranormed Space and Geometric PropertiesYrd.Doç.Dr. Murat Kirişciİstanbul Üniversitesi20.000 TL
Active-Learning Versus Teacher-Centered Instruction For Learning Acids And BasesDoç.Dr. Burçin Acar Şeşenİstanbul Üniversitesi300 TL
Aile Danışmanlığı Merkezleri'nin İncelenmesi: Hollanda ve Avusturya ÖrneğiYrd.Doç.Dr. Hatice ERGİNİstanbul Üniversitesi19.842 TL
Aileye Ve Okula Yönelik Bilişsel Müdahale Programlarının İncelenmesiYrd.Doç.Dr. Hatice ERGİNİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Akademik Uyumda Göçün Rolü: Sosyal Sermaye, Psikolojik ve Kültürel Süreçlerin Lise Başarısına EtkisiAraş.Gör. Elif Polat Hopcan
Araş.Gör. Sinan Hopcan
TÜBİTAK152.199 TL
An Analysis Of Images In Science Textbooks And Students' Conceptions Of The Particulate Nature Of MatterDoç.Dr. Funda Savaşcı Açıkalınİstanbul Üniversitesi15.000 TL
An Example To The Impacts Of War On Cıvıl Educatıon: Scoutıng In TurkeyYrd.Doç.Dr. Betül Batirİstanbul Üniversitesi5.057 TL
An Investigation of Pre-service Primary Mathematics Teachers' Math Literacy Self-Efficacy Beliefs in Terms of Certain VariablesDoç.Dr. Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTENİstanbul Üniversitesi2.100 TL
Anadili Öğretiminde Görsellerin İşlevi ve Niteliği: Türkiye ve İngiltere ÖrneğiDoç.Dr. Şükran Dilidüzgünİstanbul Üniversitesi650 TL
Araştırmacı Öğretmen: Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?Yrd.Doç.Dr. Elif İnceTÜBİTAK100.000 TL
ASP.NET Teknolojisi Kullanarak İnternet Tabanlı Ders Kayıt SistemiYrd.Doç.Dr. Burak Şişmanİstanbul Üniversitesi7.000 TL
Ataturk and a Reform in the Turkish Education System: CoeducationYrd.Doç.Dr. Betül Batirİstanbul Üniversitesi3.641 TL
Authoring Identities: Perspectives on ELT in a Turkish ContextYrd.Doç.Dr. Özlem Etuşİstanbul Üniversitesi2.672 TL
Beykoz KitabeleriYrd.Doç.Dr. Murat KirişciBeykoz Belediyesi112.000 TL
Bilim SokağıYrd.Doç.Dr. Murat KirişciTÜBİTAK120.000 TL
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri, Profesyonel Yeterlilikleri, Tutumları Üzerine EtkisiDoç.Dr. Behiye Akçayİstanbul Üniversitesi11.034 TL
Bilimsel Çağrışımlar Testinin Geliştirilmesi ve Testin Psikometrik Özelliklerinin AraştırılmasıAraş.Gör.Dr. Esra Kanlıİstanbul Üniversitesi15.000 TL
BİLSEM'de Yaratıcılık GünleriAraş.Gör.Dr. Sezen Camcı ErdoğanDiğer15.000 TL
CAMELOT ‘CreAting Machinima Empowers Live Online Language Teaching and Learning”Michael TOMASYrd.Doç.Dr. Ramazan Zengin
Yrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEK
Yrd.Doç.Dr. Burak Şişman
Avrupa Birliği487.000 EURO
CAS (Cognitive Assessment System)'in Telif Haklarının Alınması ve Sertifika Programı Yolu ile Kullanımının YaygınlaştırılmasıYrd.Doç.Dr. Tamer ERGİNDiğer56.000 TL
CoMet – “Cooperative Teaching And Learning Methods in Teacher Training And Further Qualification”Doç.Dr. Sevinç HatipoğluYrd.Doç.Dr. DİLEK İNAL
Yrd.Doç.Dr. Özlem Etuş
Avrupa Birliği622.198 EURO
CoMet – „Cooperative Methods“ – „Kooperative Lehr – und Lernmethoden in der Lehreraus- und weiterbildung“ Doç.Dr. Sevinç HatipoğluYrd.Doç.Dr. Ramazan Zengin
Yrd.Doç.Dr. Talat Fatih Uluç
Yrd.Doç.Dr. Oğuz Cincioğlu
Yrd.Doç.Dr. Birsen Sayınsoy Özünal
Yrd.Doç.Dr. Meral Çakır
Avrupa Birliği552.580 EURO
Competing Discourses On Intercultural Learning: A Critical Review Of Concepts, Definitions And Practices Within the Context of FLE in TurkeyYrd.Doç.Dr. Özlem EtuşHumtboldt-Universitat zu Berlin330 EURO
Culture in English Coursebooks: Essentialist or Non-essentialist?Yrd.Doç.Dr. Yasemin Oralİstanbul Üniversitesi4.457 TL
Çizgi FilmÖğrt.Gör. Nihat TopaçTRT950.000 TL
Çizgi Film 1Yrd.Doç.Dr. Murat KirişciTRT950.000 TL
Çizgi Film 2Yrd.Doç.Dr. Murat KirişciTRT950.000 TL
Çocuk Şarkıları ve Hikayeleri Projesi (DVD+Kitap)Öğrt.Gör. Nihat TopaçDiğer100.000 TL
Çocuklar İçin Hikaye SerisiÖğrt.Gör. Nihat TopaçDiğer150.000 TL
Destek Eğitim Odalarından Faydalanan Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin EğitimiAraş.Gör.Dr. Sezen Camcı ErdoğanTÜBİTAK120.000 TL
Dil Derslerinde Sözcük Öğretme Yöntemlerinin Yeterliliği- Türkiye ÖrneğiDoç.Dr. Şükran Dilidüzgünİstanbul Üniversitesi1.348 TL
Düşünme Becerileri, Yaratıcı Düşünme, Duygusal ve Sosyal Gelişim Öğretim Programları ve Uygulama Kılavuzlarını GeliştirilmesiAraş.Gör.Dr. Sezen Camcı Erdoğan MEB0 TL
Eğitimde Drama ve Toplumsal Sorunların Çözümünde Forum TiyatroDoç.Dr. Fehime Nihal Kuyumcuİstanbul Üniversitesi13.300 TL
Eğitimde Yapılanma ve Yenilenme Bilgi Sistemi (EYYBS) Otomasyonunu GerçekleştirmeYrd.Doç.Dr. Zerrin Ayvaz Reisİstanbul Üniversitesi129.380 TL
Engelli Çocukların Eğitiminde Robot Kullanımı: Türkçe Konuşan ve Anlayan RobotlarYrd.Doç.Dr. Burak ŞişmanYrd.Doç.Dr. Ramazan Zengin
Yrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEK
İstanbul Üniversitesi90.000 TL
Entomology: Promoting Creativity in the Science LabDoç.Dr. Behiye Akçayİstanbul Üniversitesi300 TL
E-Öğrenme Sistemlerine Entegre Edilebilir Online Sınav Modülü GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEKİstanbul Üniversitesi7.000 TL
Establishing the Virtual Campus of Istanbul University in the Second Life PlatformYrd.Doç.Dr. Ramazan Zenginİstanbul Üniversitesi121.000 TL
Evaluation of Pre-service Elementary Teachers? Perceptions of Community Service-Learning CourseDoç.Dr. Behiye Akçayİstanbul Üniversitesi300 TL
Expanding the Circle: Exploring the Need for World EnglishesYrd.Doç.Dr. DİLEK İNALİstanbul Üniversitesi2.175 TL
EYYBiS Marka Olarak TesciliYrd.Doç.Dr. Zerrin Ayvaz Reisİstanbul Üniversitesi5.000 TL
EYYBiS: Marka Tescil Belgesi AlmakYrd.Doç.Dr. Zerrin Ayvaz Reisİstanbul Üniversitesi5.000 TL
Farklı Dikkat Türlerine Göre Hazırlanmış Çoklu Ortam Öğretim Tasarımlarının Farklı Kısa Süreli Bellek Kapasitesine Sahip Öğrenenlerin Geri Getirme Performanslarına EtkisiAraş.Gör.Dr. Duygu Mutlu Bayraktarİstanbul Üniversitesi7.000 TL
Farklı Fikirler Farklı DüşüncelerYrd.Doç.Dr. Murat KirişciAvrupa Birliği8.000 TL
Farklı Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Öğrenme Kapasitelerinin Beyin Temelli Öğrenme Modeline Göre AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Elif İnceİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuarlara Yönelik Algılarının Olgubilim Desen Kullanılarak İncelenmesiYrd.Doç.Dr. VAKUR ÇİFÇİLİİstanbul Üniversitesi8.300 TL
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Düzeyleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesiYrd.Doç.Dr. Çiğdem Çıngıl Barışİstanbul Üniversitesi300 TL
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Farklı Öğrenme Ortamlarındaki EEG Ölçümleriyle İlişkilendirilmesiDoç.Dr. Burçin Acar Şeşenİstanbul Üniversitesi31.000 TL
Genel Kimya Dersine Yönelik Sanal Laboratuvar Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarı Ve Tutumlarına EtkisiDoç.Dr. Burçin Acar Şeşenİstanbul Üniversitesi20.000 TL
Generalization Of The Almost Convergent Sequence Space Derived By Weighted MeanYrd.Doç.Dr. Murat Kirişciİstanbul Üniversitesi3.370 TL
Günümüz Dünya Sorunlarının Çevresel Etkileri Üzerine İlköğretim Öğrencilerine Sosyal Beceriler KazandırmaYrd.Doç.Dr. Betül Batirİstanbul Üniversitesi9.807 TL
Halokinonların Mono- ve Di- Fonksiyonel Gruplu Tiyollerle Reaksiyonlarının İncelenmesiYrd.Doç.Dr. Zeliha Özsoy Güneşİstanbul Üniversitesi9.000 TL
Halokinonların S-, O- ve N- Nükleofilleri ile Reaksiyonlarından Bazı Yeni Kinon Boyalarının SenteziYrd.Doç.Dr. Zeliha Özsoy Güneşİstanbul Üniversitesi12.000 TL
History Of Science in Science EducationDoç.Dr. Behiye Akçayİstanbul Üniversitesi7.800 TL
Hochbegabte Mit Türkischem Migration-Shintergrund (Exceptional Talents With A Turkish Migration Background) Training ProgrammeYrd.Doç.Dr. Marilena Z. Leana-TaşcılarDiğer30.000 EURO
Hu Komşu Komşu!Yrd.Doç.Dr. Murat KirişciDiğer25.000 EURO
Inquiring into Critical Cultural Awareness with Pre-service English Teachers through the Film A Passage to IndiaYrd.Doç.Dr. Yasemin Oralİstanbul Üniversitesi2.070 TL
Internet As A Source Of Misconception: Radiatıon And RadioactivityDoç.Dr. Burçin Acar Şeşenİstanbul Üniversitesi820 TL
Investigating Preservice Teachers? Math Literacy Self-efficacies in Terms of Study HabitsDoç.Dr. Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTENİstanbul Üniversitesi500 TL
Investigation The Effectiveness Of Laboratory Works Related To Acids And Bases On Learning Achievements And Attitudes Toward LaboratoryDoç.Dr. Burçin Acar Şeşenİstanbul Üniversitesi600 TL
ISTANBOURGYrd.Doç.Dr. Murat KirişciAvrupa Birliği20.000 EURO
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Görsel Okuma Eğitim ProgramıAraş.Gör. İsmail Özsarıİstanbul Üniversitesi14.997 TL
İlkokul Çağındaki Üstün Yetenekli Ve Normal Öğrenciler İçin Yaratıcı MatematikYrd.Doç.Dr. GÜLŞAH BATDAL KARADUMANİstanbul Üniversitesi15.000 TL
İngilizce'nin Lingua Franca Konumunun İngilizce Öğretimine Ve Öğretmen Yetiştiren Programlara EtkisiYrd.Doç.Dr. DİLEK İNALİstanbul Üniversitesi4.000 TL
İnteraktif Çocuk Sorunları ve Çözümleri ProjesiÖğrt.Gör. Nihat TopaçDiğer100.000 TL
İstanbul İli Uygulama Okullarındaki Uygulama Öğretmenlerinin İngiliz Dili Eğitimindeki Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin AlgılarıYrd.Doç.Dr. Oğuz Cincioğluİstanbul Üniversitesi7.129 TL
İstanbul Üniversitesi İçin Mezun Takip Sistemi Uygulaması: Mezun Ve Mevcut Öğrencileri Kaynaştırma PortalıYrd.Doç.Dr. Zerrin Ayvaz Reisİstanbul Üniversitesi20.000 TL
İstanbul Üniversitesi Örneğinde Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirim Sürecinde Dilsel Yeterlik SorunsalıYrd.Doç.Dr. Talat Fatih UluçDoç.Dr. Sevinç Hatipoğlu
Yrd.Doç.Dr. Birsen Sayınsoy Özünal
Yrd.Doç.Dr. Binnur CANGİL
İstanbul Üniversitesi55.660 TL
İstanbul Üniversitesi Sanal Fizik Laboratuvar (İÜSANLAB)- Fizik 1 Mekanik Deneylerinin OluşturulmasıYrd.Doç.Dr. Elif İnceİstanbul Üniversitesi20.000 TL
İstanbul Üniversitesi Sanal Fizik Laboratuvar (İÜSANLAB)- Fizik 2 Elektrik Deneylerinin OluşturulmasıYrd.Doç.Dr. Elif İnceİstanbul Üniversitesi20.000 TL
İş Bulma İmkânı Kısıtlı Bölümlerde Okuyan İstanbul Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Görüntü Yönetmenliği ve Video Editörlüğü EğitimleriProf. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINNYrd.Doç.Dr. Burak Şişman
Yrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEK
İstanbul Üniversitesi198.000 TL
Jigsaw Cooperative Learning: Acid-base TheoriesDoç.Dr. Burçin Acar Şeşenİstanbul Üniversitesi6.310 TL
Karadeniz Deniz Seviyesi DeğişimleriYrd.Doç.Dr. Aslı AYTAÇİstanbul Üniversitesi4.004 TL
Karadeniz Kıyılarımızda Radyometrik Yaş Tayinlerine Dayalı Denizel Taraçaların Korelasyonu Ve Neotektonik YorumuYrd.Doç.Dr. Aslı AYTAÇİstanbul Üniversitesi1.995 TL
Kerpe-Karasu Arasının Kıyı JeomorfolojisiYrd.Doç.Dr. Aslı AYTAÇİstanbul Üniversitesi13.730 TL
Lise Öğrencilerinin Çözeltilerin Doğası Ve Çözünürlük Konularını Çoklu Gösterim Düzeylerinde Kavramalarının DeğerlendirilmesiDoç.Dr. Funda Savaşcı Açıkalınİstanbul Üniversitesi8.100 TL
Lise ve Üniversite Düzeyinde “Asitler-Bazlar” Konusunda Karşılaşılan Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Oluşumunu Engelleme Amacıyla Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Aktif öğrenmenin uygulandığı Bir Materyalin GeliştirilmesiDoç.Dr. Burçin Acar ŞeşenTÜBİTAK36.750 TL
Makale için BYPDoç.Dr. Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTENİstanbul Üniversitesi4.490 TL
Manyetik Alan Ve Manyetizma Kavramlarının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Aktif Öğrenme Materyallerinin GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. Elif İnceİstanbul Üniversitesi20.000 TL
Matematik Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin YeriYrd.Doç.Dr. Zerrin Ayvaz Reisİstanbul Üniversitesi20.000 TL
Mesleğimi SeçiyorumYrd.Doç.Dr. Murat KirişciAvrupa Birliği4.500 TL
Middle School Students Conceptions Of EarthquakesDoç.Dr. Funda Savaşcı Açıkalınİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Mobil Öğrenme Kapsamında 2d Ve 3d Destekli Görsel Ve İşitsel Teknikler Kullanılarak Tablet, Etkileşimli Tahta Ve Mobil İletişim Araçlarına Yönelik Ortaöğretim 9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Ders İçeriklerinin Z-Kitap Formatında OluşturulmasıProf.Dr. NUR NACAR LOGIEİstanbul Üniversitesi99.000 TL
Multilingual Virtual Talking Books (MuViT): Supporting Multiliteracies, Plurilingual Awareness & Critical Thinking İn The Primary Language ClassroomYrd.Doç.Dr. DİLEK İNAL
Yrd.Doç.Dr. Özlem Etuş
Yrd.Doç.Dr. Yasemin Oral
Avrupa Birliği353.330 EURO
MuViT - Multilingual Virtual Talking BooksDoç.Dr. Sevinç Hatipoğlu
Yrd.Doç.Dr. Talat Fatih Uluç
Yrd.Doç.Dr. Meral Çakır
Yrd.Doç.Dr. Binnur CANGİL
Avrupa Birliği399.000 EURO
Negotiating Identities in a Semiotic LandscapeYrd.Doç.Dr. Özlem Etuşİstanbul Üniversitesi4.457 TL
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Mobil Teknolojiler ile Yabancı Dil Öğretimi: iPad Üzerinde Örnek Bir UygulamaYrd.Doç.Dr. Ramazan ZenginYrd.Doç.Dr. İrfan Şimşek
Yrd.Doç.Dr. Burak Şişman
İstanbul Üniversitesi19.800 TL
On Sequence Spaces and Matrix TransformationsYrd.Doç.Dr. Murat Kirişciİstanbul Üniversitesi13.620 TL
Ortak Kültür Hareketi (İstanbul-Mardin)Yrd.Doç.Dr. Murat KirişciAvrupa Birliği18.000 EURO
Öğrenme Problemlerine Yönelik Bilişsel Müdahale Programlarının İncelenmesiYrd.Doç.Dr. TAMER ERGİNİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Ders Çalışma Yaklaşımları, Düşünme Ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiYrd.Doç.Dr. GÜLŞAH BATDAL KARADUMANİstanbul Üniversitesi20.000 TL
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Inançları ve Üstbiliş Farkındalıkları Arasıdaki Ilişkinin KeşfedilmesiDoç.Dr. Behiye Akçayİstanbul Üniversitesi20.000 TL
Öğretmen Adaylarının GDO'lu Ürünler Konusundaki Bilgi ve Görüşlerinin DeğerlendirilmesiYrd.Doç.Dr. Çiğdem Çıngıl Barışİstanbul Üniversitesi20.000 TL
Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlık Özyeterlik İnaçlarıYrd.Doç.Dr. Güneş YAVUZİstanbul Üniversitesi5.500 TL
Öğretmen Eğitiminde Üç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarının KullanılmasıOkt. Dr. Tuncer CANYrd.Doç.Dr. Burak Şişman
Yrd.Doç.Dr. İrfan Şimşek
İstanbul Üniversitesi12.700 TL
Photon Array for Studies With Radioactive Ion and Stable BeamYrd.Doç.Dr. Elif İnceDiğer5.000.000 TL
Polonez Köy Sakinleri Ve Göç Sonrası EntegrasyonYrd.Doç.Dr. Murat KirişciBeykoz Belediyesi - Polonya Başkonsolosluğu150.000 TL
Pre-Service Teachers Conceptions Of The Greenhouse Effects And Global WarmingDoç.Dr. Funda Savaşcı Açıkalınİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Prımary Educatıon In Ancıent Athens And TodayYrd.Doç.Dr. GÜLŞAH BATDAL KARADUMANİstanbul Üniversitesi300 TL
Problem Based Learning in Acids and Bases: Learning Achievements and Students' BeliefsDoç.Dr. Burçin Acar Şeşenİstanbul Üniversitesi1.276 TL
Proje F-DRAMA: Fen Bilgisi Eğitiminde Drama Yönteminin UygulanmasıYrd.Doç.Dr. Elif İnceTÜBİTAK100.000 TL
Research Activities of Southeast and Northeast European Nuclear Physics Groups at the European Large Scale Facilities: Status and Future PossibilitiesYrd.Doç.Dr. Elif İnceAvrupa Birliği5.000.000 TL
Research Trends on Mathematical Problem Solving in Turkey : Master Thesis and Dissertations of 2006-2013 PeriodYrd.Doç.Dr. Güneş YAVUZİstanbul Üniversitesi6.000 TL
Sanal Ortamda 3 Boyutlu Matematik EğitimiYrd.Doç.Dr. Murat KirişciYrd.Doç.Dr. İrfan Şimşekİstanbul Üniversitesi99.000 TL
Scope For Crıtıcal Pedagogy In An Elt Settıng: Emancıpatory Classroom Interactıon (Eleştirel Pedagoji Odaklı Bir Yaklaşımla Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Sınıf-İçi Etkileşimde Güç İlişkileri)Yrd.Doç.Dr. Yasemin Oralİstanbul Üniversitesi5.590 TL
Second Life Platformunda İstanbul Üniversitesi
Sanal Kampüsünün Oluşturulması
Okt. Dr. Tuncer CANYrd.Doç.Dr. Burak Şişman
Yrd.Doç.Dr. İrfan Şimşek
İstanbul Üniversitesi120.000 TL
Sesini Kaybetmiş Hastaların, Eski Ses Kayıtlarından Özgün Ses Üretme Algoritmasının (SÜA) GeliştirilmesiYrd.Doç.Dr. Burak Şişmanİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Sosyal Sorumluluk Kapsamında bir Belgesel FilmYrd.Doç.Dr. Murat KirişciTRT120.000 TL
ŞEYBANİ-NAMEProf.Dr. YILDIZ KOCASAVAŞİstanbul Üniversitesi2.000 TL
Tatar Halk Destanında Tasvir Edilen KazanYrd.Doç.Dr. İbrahim AKIŞİstanbul Üniversitesi3.700 TL
Teacher Academy Idea-6:Virtual Learning Opportunities and Edutainment: In-Service and Pre-Service Education for Language TeachersYrd.Doç.Dr. Oğuz Cincioğluİstanbul Üniversitesi6.240 TL
Teacher And Student Perspectives Towards The Use Of Informaation And Communication Technologies in The Science ClassroomDoç.Dr. Funda Savaşcı Açıkalınİstanbul Üniversitesi19.999 TL
Teknoloji ile Değişen YaşamlarAraş.Gör. Elif Polat Hopcan
Araş.Gör. Sinan Hopcan
TÜBİTAK15.654 TL
The Case Of Nuclear Energy In Turkey: From Chernobyl To Akkuyu Nuclear Power PlantDoç.Dr. Behiye Akçayİstanbul Üniversitesi3.787 TL
The Early Bird catches the Worm: The Turkish CaseYrd.Doç.Dr. DİLEK İNALİstanbul Üniversitesi3.150 TL
The Educator Who Applied The Social Education Conceptions Of Johann Heinrich Pestalozzi And Georg Kerschensteiner İn Turkey: Ismail Hakkı TongucYrd.Doç.Dr. Betül Batirİstanbul Üniversitesi5.075 TL
The Effect of the GeoGebra Use in Mathematics Education: A Case Study on Integers in TurkeyYrd.Doç.Dr. Zerrin Ayvaz Reisİstanbul Üniversitesi6.000 TL
The Effects Of Three Different Learning Approaches On Pre-Service Teachers' Environmental KnowledgeDoç.Dr. Burçin Acar Şeşenİstanbul Üniversitesi79.480 TL
The Efficiency Of Secondary School Turkish Students In Using Cohesive DevicesDoç.Dr. Şükran Dilidüzgünİstanbul Üniversitesi1.000 TL
The Emergence Of The Work School In TurkeyYrd.Doç.Dr. Betül Batirİstanbul Üniversitesi4.349 TL
The IDEA of Teacher Shadowing for Candidate Teachers: A Real Self-Discovery in Pre-Service Teacher EducationYrd.Doç.Dr. Oğuz Cincioğluİstanbul Üniversitesi2.200 TL
The process of Westernization of the Turkish education system:International Secondary Schools Teachers CongressYrd.Doç.Dr. Betül Batirİstanbul Üniversitesi3.000 TL
The Relationship Between Prospective Primary Mathematics Teachers' Attitudes Towards Problem-Based Learning And Their Studying TendenciesYrd.Doç.Dr. GÜLŞAH BATDAL KARADUMANİstanbul Üniversitesi300 TL
The Relationship Between Sea Level Changes And Tectonics In The South Black Sea Coasts Of TurkeyYrd.Doç.Dr. Aslı AYTAÇİstanbul Üniversitesi4.049 TL
The Synthesis of Sulfur and Nitrogencontaining New Quinone Compounds, Evaluations of Their Spectroscopic, Photochemical, and Biological Activity PropertiesYrd.Doç.Dr. Zeliha Özsoy GüneşTÜBİTAK200.000 TL
Turkiye'de Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Kıstas Ve Koşulları Ve Fransızca ÖğretmenliğiProf.Dr. NUR NACAR LOGIEİstanbul Üniversitesi19.000 TL
Türk Dünyası İçin Türkiye Türkçesi Uygulama KitabıYrd.Doç.Dr. İbrahim AKIŞİstanbul Üniversitesi14.925 TL
Türk Eğitim Sisteminin Batılılaşmasında Avrupa ve İngiltere Okul sisteminin etkileriYrd.Doç.Dr. Betül BatirYrd.Doç.Dr. Burak Şişmanİstanbul Üniversitesi13.538 TL
Türkiye'de Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Dildışı EtkileşimAraş.Gör. Can Denizciİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Underachievement in Gifted StudentsYrd.Doç.Dr. GÜLŞAH BATDAL KARADUMANİstanbul Üniversitesi300 TL
Uygulamalı ve temel araştırmalarda yeni bir sintilatör malzemesi olarak LaBr3Yrd.Doç.Dr. Elif İnceTÜBİTAK - ANCS1.000.000 TL
Ülkemizin Farklı Bölgelerindeki Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul İçi Mekanların Düşünsel, Duyuşsal Ve Davranışsal Anlamlarının Belirlenmesi Çalışması Ve Metin Analizlerinin YapılmasıYrd.Doç.Dr. VAKUR ÇİFÇİLİİstanbul Üniversitesi3.700 TL
Ülkemizin Farklı Bölgelerindeki Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul İçi Mekanların Düşünsel, Duyuşsal Ve Davranışsal Anlamlarının Belirlenmesi Çalışması Ve Metin Analizlerinin YapılmasıYrd.Doç.Dr. VAKUR ÇİFÇİLİİstanbul Üniversitesi12.600 TL
Üniversite Öğrencilerinin Kimya Laboratuvarına Yönelik Kaygı Düzeylerinin AraştırılmasıYrd.Doç.Dr. Zeliha Özsoy Güneşİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Üstün Zekâlı Çocuklarda Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkiye Amerika Programlarının Öğretmen Görüş Ve Uygulamaları Çerçevesinde KarşılaştırılmasıProf.Dr. Çiğdem ÜNALTÜBİTAK10.800 USD
Üstün Zekalıların Eğitimi ProjesiAraş.Gör.Dr. Sezen Camcı ErdoğanMEB0 TL
ViCTA (Virtual Campus for Teacher Academy)
3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamında Öğretmen Akademisi
Yrd.Doç.Dr. Oğuz CincioğluYrd.Doç.Dr. Ramazan Zengin
Yrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEK
Yrd.Doç.Dr. Burak Şişman
İstanbul Üniversitesi19.800 TL
Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Amaçlı KullanımıYrd.Doç.Dr. Ahmet AĞIRYrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEK
Yrd.Doç.Dr. Burak Şişman
İstanbul Üniversitesi15.000 TL
Web Tabanlı (e-Öğrenme) Sisteminin Geliştirilmesi ve UygulanmasıDoç.Dr. Sevinç GÜLSEÇENYrd.Doç.Dr. Burak Şişman
Yrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEK
İstanbul Üniversitesi26.000 TL
Webe Dayalı Uyarlanabilir Sistemle Özel Öğrenme Güçlüğünün GiderilmesiAraş.Gör. Elif Polat Hopcan
Araş.Gör. Sinan Hopcan
Diğer24.750 TL
Yabancı Dil Öğrenme ve Kültürel KimlikYrd.Doç.Dr. Yasemin Oralİstanbul Üniversitesi5.072 TL
Yabancı Dil Öğretiminde bir Çevrimiçi Öğretim Platformu UygulamasıYrd.Doç.Dr. Ramazan ZenginYrd.Doç.Dr. Burak Şişman
Yrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEK
İstanbul Üniversitesi18.000 TL
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Göre Türkiye'de Çevre Eğitimi (İlk ve Ortaöğretim Ders Programları ve Ders Kitaplarının İçeriği Yönünden Bir Araştırma)Yrd.Doç.Dr. Betül Batirİstanbul Üniversitesi3.675 TL
Yapılandırmacı Yaklaşım Öncesi Ve Sonrası Türkçe Kitaplarındaki Söz Varlığının Farklı Değişkenler Bağlamında İncelenmesiDoç.Dr. Şükran Dilidüzgünİstanbul Üniversitesi5.000 TL
Yaratıcılığı Geliştirici Etkinliklerle Desteklenen Web Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarı Ve Yaratıcılığına EtkisiÖğrt.Gör.Dr. Sezer Köse Biberİstanbul Üniversitesi14.500 TL
Yurt Dışı Üniversitelerde e-Öğrenme Uygulamalarının Araştırılması: ABD-Ball State Universitesi ÖrneğiYrd.Doç.Dr. Zerrin Ayvaz Reisİstanbul Üniversitesi15.000 TL
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Kullanılarak Öğretmen Adaylarının Soru Hazırlama Deneyimlerinin DeğerlendirilmesiYrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEKİstanbul Üniversitesi20.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kriterlerine Uygun Web Tabanlı Uzman Sınav Sisteminin Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEKİstanbul Üniversitesi15.000 TL
GermanIstYrd. Doç. Dr. Ömer GÜRYrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEKİstanbul Üniversitesi655.700 TL
Matematik Öğretiminde Tam Öğrenme Modelindeki Öğretim İlkelerinin Second Life İle DesteklenmesiSalih DENİZYrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEKİstanbul Üniversitesi7.000 TL
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Mobil Teknolojiler İle Değerler Çerçevesinde Sorumluluk EğitimiYard. Doç. Dr. Lütfü İLGARYrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEKİstanbul Üniversitesi100.000 TL
Second Life ile Matematik Öğretimi: Dönüşüm Geometrisi ÖrneğiYrd.Doç.Dr. İrfan ŞİMŞEKİstanbul Üniversitesi15.000 TL