Sınıf Eğitimi

Eğitim Programını tanımlayan bilgiler

 Kazanılan diploma ve unvan

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği / İlköğretim Sınıf Öğretmeni

Temel Bilim Dalı/ Dalları

İlköğretim Bölümü – Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Diplomayı veren kurumun adı ve statüsü

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi – Devlet Üniversitesi

Eğitimi yürüten kurumun adı ve niteliği

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi – İlköğretim Bölümü – Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim ve Sınav dili

Türkçe

Lisans Derecesini tanımlayan bilgiler

Kazanılan diploma

Lisans

Programın resmi süresi

4 yıl ( yılda 2 dönem olmak üzere)

Programa kabul koşulları

Lise diploması ve ÖSS’yi kazanmak

Programın İçeriği ve Yükümlülükleri

Eğitim Türü

Tam zamanlı – örgün öğretim

Programa ilişkin yükümlülükler

Öğrenciler programda yer alan bütün dersleri başarı ile bitirmek zorundadırlar. Öğretmenlik uygulaması (staj) derslerini tamamlamak zorunludur. İki yarıyıl üstü üste ortalaması 1.80’ in (4.00 üzerinden) altında kalan öğrenciler, bir üst yarıyıldan ders alamazlar. Mezuniyet için not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 olması gereklidir. (Mezuniyet ortalaması ve ders geçme notu 2010 ve sonrası giriş yapan öğrenciler için 4 üzerinden 2.00 olarak güncellenmiştir)

Programın hedefleri

Bu bölümün hedefleri ilköğretim düzeyine sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin alan derslerinden sınıf öğretmenliği için gerekli  bilgi, beceri ve deneyimleri kazanmış olmaları hedeflenmektedir. Yeniliklere ve gelişime açık, aydın ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek temel ilkedir.

Lisans Derecesi ile kazanılan haklara ilişkin bilgiler

Lisans-üstü eğitim olanakları

Mezunlar ilgili  Lisans-üstü eğitim programlarına başvurabilir.

Mesleki Statü

İlköğretim Sınıf Öğretmeni

Ek Bilgi

Lisans ders içerikleri YÖK tarafından belirlenmektedir ve bütün eğitim fakültelerinde aynıdır.

Ek Bilgi Kaynakları

Lisans ders içeriklerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

05 Temmuz 2012
35238 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Prof. Dr. Cavit Tütengil Sok., 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Faks: (0212) 513 05 61
Lisans Öğrenci İşleri       | e-mail: hayefogr@istanbul.edu.tr
Formasyon Öğrenci işleri |e-mail: formasyon@istanbul.edu.tr