Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Bilindiği gibi Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 1966 yılı başında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ögretmenleri yetiştirmek üzere Eğitim Faktülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenleme çalışmalarını başlatmış ve buna göre fakültelerimizde lisans ve yüksek lisans düzeylerde yürütülen programlarda bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Egitim Fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı kanunla yürürlüğe giren ve 1997-1998 ögretim yılında uygulanmaya başlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim düzeyindeki sınıf öğretmeni ve branş ögretmeni ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

Bunun yanında Ortaöğretim öğretmenliğinin lisansüstü düzeye kaydırılması ve gerek lisans gerekse lisansüsü düzeydeki öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre oluşturulan lisans ve lisansüstü düzeydeki programlar 1998-1999 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Tüm bu süreçte İstanbul Üniversitesi Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun bu teklifi uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulunca İstanbul üniversitesine bağlı Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi kurulmuştur.

Sekiz yıllık eğitimin önemi ve buradaki öğretmen açığı göz önüne alınarak Hasan Ali Yücel Eğitim Faktültesi bünyesinde Türkçe Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve İlköğretim bölümünün kurulması ve buna ek olarak Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Bilimleri Bölümü ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesine devredilmesi kararlaştırılmıştır.

2009-2010 eğitim ögretim yılında yedi bölümlü Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde İlköğretim Bölümü (Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği), Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkçe Öğretmenliği), Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve Fransızca Öğretmenliği), Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık), Özel Eğitim Bölümü (Üstün Zekalılar Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde on üç lisans programında 2624 öğrenci ile eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda Fakültenin gelişimine paralel olarak Güzel Sanatlar Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin kurulması planlanmaktadır.

Ülkemiz ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programları ile kendi fakültemize ve diğer eğitim fakültelerine öğretim üyesi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında fakültemiz elemanlarınca ülkemizin eğitim problemleri üzerinde çeşitli bilimsel araştırmaların yapılması ve elde edilecek sonuçların yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanması planlanmaktadır.

05 Mayıs 2012
77758 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Prof. Dr. Cavit Tütengil Sok., 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Faks: (0212) 513 05 61
Lisans Öğrenci İşleri       | e-mail: hayefogr@istanbul.edu.tr
Formasyon Öğrenci işleri |e-mail: formasyon@istanbul.edu.tr