Vizyonumuz / Misyonumuz

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzlemde eğitimdeki gelişmelere yön veren öncü bir Eğitim fakültesi olmak.

 

Misyonumuz

Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyan ve geliştiren, yaratıcı ve eleştirel düşünme beceriyle donanmış, bilimsel yaklaşımı benimseyen, bilgi üreten ve uygulamalarıyla toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edinen, katılımcı ve paydaşlarla işbirliği yapabilen, ulusal değerlere sahip, evrensel değerlere açık, ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunlara duyarlı nitelikli eğitimciler yetiştirmek ve bu amaca yönelik bilimsel araştırmalar yapmak.

Temel Değerlerimiz

  • Yenilikçi ve aydın,
  • Eleştirel düşünen,
  • Öğrenmeyi öğretebilen / öğretmeyi bilen,
  • Özgüvene sahip etkili iletişim becerilerine sahip,
  • Etik değerlere saygılı

Öğretmenler yetiştirmek.

21 Mart 2012
7657 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Prof. Dr. Cavit Tütengil Sok., 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Faks: (0212) 513 05 61
Lisans Öğrenci İşleri       | e-mail: hayefogr@istanbul.edu.tr
Formasyon Öğrenci işleri |e-mail: formasyon@istanbul.edu.tr