Dekanlık Projesi Ekim 2016 Sonuçları

Her proje, proje yürütücüsü ve araştırmacıların isimleri silinerek  2 hakeme gönderilmiştir. Sonuçlar hakem değerlendirme puanlarına göre sıralanmıştır.

Dekanlık Projesi sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

26 Kasım 2016
1014 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Prof. Dr. Cavit Tütengil Sok., 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Faks: (0212) 513 05 61
Lisans Öğrenci İşleri       | e-mail: hayefogr@istanbul.edu.tr
Formasyon Öğrenci işleri |e-mail: formasyon@istanbul.edu.tr